"Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu"

Medzi hlavné priority našej spoločnosti patrí dodávanie kvalitného a chutného občerstvenia pre vaše firemné a súkromné príležitosti. Zákazníci sa na nás môžu obrátiť pri zabezpečení občerstvenia a nápojov pri firemných raňajkách, dôležitých mítingoch, seminároch, konferenciách a poradách alebo pri recepcii pre zákazníkov, či zamestnancov, ale aj rodinných oslavách. Okrem kvality jedál je pre nás dôležitá aj hygiena prípravy a ich prevozu. Spoločnosť Schiffel SK, spol. s r.o. ako chránená dielňa sa od iných spoločností odlišuje tým, že pre znevýhodnených na trhu práce vytvára pracovné príležitosti.

Zamestnávame prevažne ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. Ich pracovné podmienky sa snažíme prispôsobovať tak, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám. Schiffel SK, spol. s r.o. ako chránená dielňa tak napomáha prehlbovať zručnosti svojich zamestnancov a pomáha im tak lepšie sa začleniť do života.

Naši zákazníci si môžu zostaviť vlastné menu výberom zo štandardného katalógu cateringových služieb alebo požiadaním o vypracovanie individuálnej ponuky.